Så du har nettopp begynt, eller planlegger å begynne å spille Pokémon GO? Pokémon GO er et svært morsomt, aktivt, sosialt og  engasjerende spill. Du må regne med å komme deg ut i frisk luft, gå mye og møte spennende nye mennesker i alle aldersgrupper. Mennesker med en felles interesse, Pokémon GO. Som kjent når man har en felles interesse så er ikke avstanden så stor før man får god kontakt, selv med folk man aldri før ha møtt, eller aldri før antakelig ville ha møtt.

frongeparken

Pokémon GO er både et veldig enkelt spill, men også et ganske omfattende spill. Man kan før man aner orde av det, ha brukt både mye tid og energi (i positiv forstand) på spillet. Da er det man ofte kanskje finner ut at man har gjort noen dårlige valg underveis, kunne ha gjort ting litt smartere og funnet ut av ting som ville gjort at man hadde enda større utbytte av spillet både til og begynne med og i veien videre. Målet med denne nybegynner guiden er å få deg i gang med minst mulig frustrasjon, få en grei forståelse for spillet og hjelpe deg til å unngå de vanlige feilen som på et senere tidspunkt kan føre til frustrasjoner. I stedet gi deg tips for en god start som danner et godt grunnlag for mye morsom spilling i lang tid fremover.

NESTE: Hva er en Pokémon? >