Du var kanskje ikke klar over det. Men verden er full av små «lomme monstre». Ja ordet Pokémon er en sammensetning av det Japanske uttrykket Poketto Monstā, som betyr «lomme monstre». Disse fiktive monstrene finnes det i alt 722 kjente arter av (ikke så mange i Pokémon GO). Det er monstre av alle størrelser, typer og evolusjoner. I tillegg til den store artsrikdommen, har hvert enkelt monster en rekke egenskaper den kan ha mer eller mindre av. Hver enkelt Pokémon blir «født» som et unikt individ med sine helt spesielle egenskaper. I tillegg til sine «medfødte» egenskaper, kan en Pokémon, med litt næring og kjærlighet, vokse eller utvikle seg til en større versjon av seg selv. Når man «jakter» Pokémon, kan man komme over både gode og dårlige individer i alle sine former, slik som med alt annet her i verden.

Pikachu
Pikachu

Gjennom forskning har man opp gjennom årene klart å samle inn informasjon om en rekke av Pokémon artene. All denne informasjonen er samlet i den såkalte Pokédex’en. I Pokédex’en kan du se bilde av og lese om alle kjente Pokémon arter og deres egenskaper. Pokédex’en finner du her: http://www.pokemon.com/no/pokedex/

Pokémon er hardføre monstre som ikke dør. De kan i kamp med andre Pokémon bli utmattet og til og med besvime. Men dette er ikke noe en Pokémon har noe vondt av. Tvert i mot trives Pokémon svært godt med slike vennligsinnede kamper så lenge de har en god trener som vil passe på dem og tilføre dem de korrekte remedier så de kan komme til hektene igjen.

< Pokemon GO: Introduksjon  | Hva er en Pokémon trener? >