Grunnlaget for nesten alt i Pokémon GO er å finne og fange Pokémon. I denne artikkelen vil vi forklare hvordan du kan finne og effektivisere fangst teknikkene dine.

Først og fremst må du opp av sofaen og ut av huset. Pokémon har en tendens til å dukke opp når du er i bevegelse og går rundt i f.eks. nærområdet ditt. Det er mye som tyder på at det er flere Pokémon å finne der det er høyere tetthet av mennesker. Byer, parker og parkeringsplasser etc. ser ut til å være bedre en langt ute i skauen. Når det er sagt så er det etter vår erfaring at det er utenfor allfarvei du kan være heldig å finne de skikkelige godbitene. Det er også ting som tyder på at steder med mye «teknologi» tiltrekker seg Pokémon. Vi har en teori om at der det er mange koblinger til Internett, der er det også mer Pokémon. Vi ser at både «kvaliteten» og mengden av Pokémon har en tendens til å øke på steder der det er mange spillere på en gang.

Det er noen tegn på skjermen din som kan gi deg noen hint om forekomst av Pokémon i det området du befinner deg i. Mange har lagt merke til at det noen ganger «spretter» litt i gasset. Dette kan være et tegn på at det er en Pokémon i nærheten. Mange tror at dette indikerer et såkalt «spawn» punkt, altså der Pokémon dukker opp fra tid til annen. Det kan være nyttig å følge litt med på dette og kanskje ta seg en runde rundt der du ser det, så kan du være heldig.

Hvite prikker
Hvite prikker

En annen indikasjon er hvite prikker eller «snø» om du vil, i lufta enkelte steder. Vi har tidligere nevnt sammenhengen med et annet spill Ingress. I Ingress er det noe som heter «Exotic Matter». Det er en teori om at der det er mye av dette i Ingress er det også mye Pokémon i Pokemon GO. Ut i fra hva vi erfare sammenfaller disse stedene med «Hvite prikker» med steder av høy konsentrasjon av «Exotic Matter» i Ingress. Vi erfarer også at her er det faktisk høye forekomster av Pokémon og også av de litt mindre vanlige artene.

Zoom ut på kartet ditt og se etter både hvite prikker og sprettting i gresset. Ta så en runde i disse områdene så vil du nok komme over Pokémon.

Sightings

Finne Pokémon
Finne Pokémon?

Nederst i høyre hjørne på skjermen din er det et lite felt som av og til viser Pokémon eller omriss av Pokémon. Du kan trykke på dette feltet og får da opp et bilde, «Sightings». Dette er en funksjon som har blitt endret litt på opp gjennom utviklingen av spillet. Tanken i utgangspunktet var at de Pokémon som var øverst på listen var nærmest, og de hadde også fotavtrykk til og begynne med. Dette fungerte ikke etter hensikten så dette ble fjernet og funksjonen ble omdøpt fra «nearby» til «sightings». Om rekkefølgen lenger har noe å si er man usikre på. Det som er klart er at det indikere hva slags Pokémon som er i ditt området og om du kan se bare omriss/skyggen av en Pokémon, så er det en du ikke har fanget fra før av, mens om du ser hele Pokémon så er det en art du har fanget før. Vi opplever dette som at det er disse Pokémon som det er størst sannsynlighet for at du vil finne der du er, men at det absolutt kan dukke opp andre også.

Pokéstop

Det ser ut til å være en direkte sammenheng mellom tettheten av Pokéstops og Pokémon. Er du i et område med mange Pokéstop er det nok også høy forekomst av Pokémon. Det er fint å reise til slike steder der det er tett av Pokéstop og ta turen fra stopp til stopp. Da vil du antakelig både få fanget mange Pokémon samt få samlet inn nødvendige ressurser på hver stopp.

Les vår artikkel om Pokéstop og bruk av lure på disse her.

Effektivisere fangsten

Incense
Incense

Det er klart at det å bevege seg rundt og følge rådene over vil være mer effektivt en å sitte stille på et sted. Men selv om du beveger deg rundt er det ikke sikkert det dukker opp så mange Pokémon og om du er ute etter å få litt mer effektiv fangst må du ty til lokkemidler. Incense er et av to lokkemidler i Pokémon GO. Det andre er Lure som du bruker på Pokéstop. Incense er en slags duft dispenser som avgir feromoner, eller noe slikt, som lokker til seg Pokémon. Når du lokker til deg Pokémon med incense, så vil de Pokémon som dukker opp pga dette, bare være synlige for deg. Incense får du med jevne mellomrom i spillet etterhvert som du går opp i gradene, og du har to til å begynne med. Så dette er ikke noe du har så mye av. Er du derimot villig til å bruke litt penger på spillet kan du kjøpe dette i den innebygde «shop», butikken, i spillet. Du aktiverer Incense ved å gå inn i Pokémenyen (trykke på Pokéballen), velge Items, bla deg ned til Incens og velge dette, så trykke på Incensen som kommer opp på skjermen for å aktivere den. Den vil da lokke til seg Pokémon i 30 minutter.

Du kan bruke Incens mens du står stille eller er på et sted. Forskning viser da at lokkemiddelet vil gi deg en Pokémon omtrent hvert 5 minutt. Om du derimot beveger deg så vil du finne en Pokémon omtrent hvert minutt, eller for ca. hver 200 meter du har beveget deg. Derfor bør du være i bevegelse for å få mest mulig ut av Incensen din.

Incense har også en tendens til å tiltrekke seg mer sjeldne arter og arter som ikke er på «Sightings» listen din i tillegg til at de som er på listen kommer oftere. Det kan derfor være veldig nyttig å bruker Incense når du er på steder der det normalt sett ellers ikke er så mye Pokémon. F.eks. på sjøen, i skogen og ellers utenfor allfarvei. Da vil mulighetene dine for å virkelig få fanget noe spesielt øke dramatisk.

Følger du de generelle rådene over i kombinasjon med Incense vil du nok ha nok å gjøre med å fange Pokemon.

Hotspots

Effektiv fangst av Pokémon
Effektiv fangst av Pokémon

Den aller mest effektive måten å fange Pokémon på er å finne hva vi kaller en Pokémon Hotspot. Hotspots er steder der du har minimum 2, helst 3 eller flere Pokestops på et sted og innen rekkevidde. Vi kommer til å legge ut tips om slike Hotspots med jevne mellomrom så følg med her. På Hotspots hvor du er innenfor rekkevidde av flere Pokéstop kan du aktivere «lure» på alle Pokéstop’ene som beskrevet her. Lure virker for alle som er i nærheten så om man er flere på et sted så vil det være naturlig at man fordeler oppgaven med å aktivere lures seg i mellom så ikke bare en bruker opp alle sine. Kombinerer du dette med Incense og samtidig beveger deg litt rundt vil du håve inn Pokémon som bare det, samtidig som du kan Cache inn gevinster fra Pokéstopene i nærheten omtrent hvert 10 minutt. Dette er den aller mest effektive måten å fange inn flest mulig Pokemon på kortest mulig tid.

< Hva er en Pokéstop? | Strategi: Pidgey Spam >